Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wieś, ul. Dolna 2
woj. śląskie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl

Sobota, 24 luty    
Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza     
Do końca roku pozostało 310 dni.

Statystyka zdarzeń 2018:
Pożary: 1
Miejscowe zagrożenia: 2
Alarmy fałszywe: 1
Razem 4
________________

Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi

Historia:

     Orkiestra Dęta powstała w 1913 roku z inicjatywy kilku mieszkańców pod przewodnictwem Stanisława Nycza - pierwszego kapelmistrza. Twórcą podwalin pod dzisiejszy kształt orkiestry był Stefan Nycz, który z 84 lat swojego życia, przeszło 60 poświęcił orkiestrze, jako jej członek, kapelmistrz i szkoleniowiec. Stefan Nycz był synem wspomnianego już pierwszego kapelmistrza, Stanisława. Zdolność gry na prawie wszystkich instrumentach dętych, pozwoliła mu na szkolenie muzyczne młodzieży. Niezwykły to by człowiek, bowiem na przestrzeni ponad pół wieku kilkukrotnie organizował grupę młodych mieszkańców, których uczył gry.
     14 grudnia 1980 roku to ważna data w historii orkiestry, wtedy to zarząd OSP w Starej Wsi podjął decyzję o objęciu patronatu nad orkiestrą. W tym czasie prezesem OSP był dh Stanisław Norymberczyk, a naczelnikiem dh Józef Markiel, członek orkiestry.
     Następcą długoletniego kapelmistrza Stefana Nycza zostaje Zygmunt Pyrek, a po nim Bogdan Świńczyk. Po bardzo owocnym dwudziestoleciu pracy z orkiestrą, Bogdan Świńczyk przekazał jej prowadzenie nowemu kapelmistrzowi, Krystianowi Hajnasowi. W roku 2014 kapelmistrzem orkiestry zostaje Szymon Piątek, który we wrześniu 2016 roku zakończył współpracę z orkiestrą.
     W październiku 2016 roku pałeczkę Kapelmistrza Orkiestry ponownie przejmuje Zygmunt Pyrek, który prowadzi ją do chwili obecnej.

     Orkiestra stale zapewnia oprawę muzyczną uroczystościom kościelnym, środowiskowym i państwowym na terenie województwa, a także kraju. W swoim repertuarze orkiestra posiada utwory z muzyki regionalnej i poważnej, utwory patriotyczne, religijne, rozrywkowe, standardy muzyki jazzowej, oraz muzykę marszową.

      Ciężka praca, entuzjazm i ciągłe doskonalenie muzyczne zaczęły procentować sukcesami artystycznymi na początku lat 80-tych i trwają po dzień dzisiejszy. W pamięci pozostaną niezwykłe występy w szczególnych okolicznościach, jak na przykład z okazji 80-lecia urodzin ukochanego Jana Pawła II na wadowickim, czy bicie rekordu Guinnessa jednoczesnej gry przez 1500 osób na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Twórcami tych sukcesów są przede wszystkim sami członkowie zespołu, którzy w toku nieustannych prób i ćwiczeń wciąż doskonalą swoje umiejętności.

 

Członkowie:

Kapelmistrz orkiestry - Zygmunt Pyrek

  1. Bartnicki Adam - tuba
25. Norymberczyk Stanisław - tenor
  2. Czapnik Mariusz - puzon 26. Nowak Mariusz - waltornia
  3. Drabczyk Przemysław - perkusja
27. Nowak Rafał - puzon, perkusja
  4. Gluza Arkadiusz - tenor 28. Nycz Zbigniew - saksofon altowy
  5. Kóska Mateusz - trąbka 29. Pękala Mateusz - trąbka
  6. Kóska Monika - saksofon altowy 30. Pieczka Dariusz - trąbka
  7. Krysta Michał - trąbka 31. Pieczka Leszek - waltornia, trąbka
  8. Krzyżak Stanisław - saksofon tenorowy 32. Pieczka Tomasz - klarnet
  9. Kuś Jakub - trabka
33. Pieczka Zenon - bęben
10. Łaś Marzena - saksofon altowy 34. Procner Krystian - klarnet
11. Markiel Bolesław - saksofon barytonowy/altowy, klarnet         
35. Pucka Robert - tuba
12. Markiel Grzegorz - klarnet 36. Stasica Jacek - tuba
13. Markiel Jacek - saksofon altowy 37. Stasica Jerzy - puzon
14. Markiel Kamil - tuba 38. Szlosarczyk Aleksander - saksofon tenorowy/altowy, klarnet
15. Markiel Konrad - tenor 39. Szlosarczyk Damian - trąbka
16. Markiel Marian - tenor 40. Szlosarczyk Przemysław - klarnet
17. Markiel Mateusz - saksofon tenorowy 41. Szlosarczyk Roman - trąbka
18. Markiel Patrycja - flet 42. Śliwa Ryszard - puzon
19. Markiel Wacław - klarnet 43. Ulbrich Marcin - puzon
20. Moś Bartłomiej - puzon 44. Wolf Paweł - klarnet
21. Moś Jan - tenor 45. Zdrowak Mariusz - waltornia
22. Moś Karolina - klarnet 46. Zgud Julia - klarnet
23. Niemczyk Barbara - saksofon altowy  
24. Niemczyk Piotr - klarnet  

M U L T I M E D I A